Category: Støjdæmpning

Har du brug for støjdæmpning i København?

Vi kan ikke komme udenom at der er meget støj, og at der er brug for støjdæmpning i København. I takt med samfundets udvikling og vi får flere penge til vores rådighed, øges støjniveauet. Trafikkens vækst med flere biler, flere fly afgange, skaber alt sammen støj, der kan virke meget generende på mennesker. Det resulterer i stress og søvnløshed. Vi kan ikke gøre noget ved udviklingen, men vi kan sørge for god støjdæmpning i København. Folketinget har afsat 100 millioner kroner, der over de næste 6 år skal bruges til støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med vejstøj. Det bedst ville jo være at begrænse selv støjkilden, men hvordan får du bremset morgentrafikken. En anden mulighed, det er væsentlig nemmere at gennemføre er at indrette sin bolig, så den støjdæmper så meget som muligt. Læs mere